-

-

!

-

-

-

-

-

-

 


@Mail.ru

  

. -2012

 
-, , 19.02.2012,
: Olga Šinko Kupriyanova, , :
() / Russkiy Toy (smooth-haired)

-

24
, DAU 1170, /, ,
(
x )
. , . , .
..-1
CW,
-

25
3089165, BCU 352-002899, /, -,
(
x )
. , . ., .
.
26
, DHG 20, /, -,
(
x )
. , . , .
.
-

27
3042213, SH 193, /, -,
(
x (. ) )
. , . , .
..
28
2954766, DME 78, /, -,
(
x )
. , . , .
..
29
2933684, MSM 252, /, -,
(
x )
. , . , .
.-2
RCW
30
2958291, 2891, /, ,
(
x )
. ., . ., -
.-1
CW,
31
, MSM 25--, /, -,
(
x )
. , . , .
.
32
, ZTB 108, /, ,
(
x )
. , . , .
.
-

34
2933355, SH 163, /, -,
(
x (. ) )
. , . , .

-

35
2778866, 143, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW, ,
-

36
2770730, MSM 222, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
-

37
, JLY 2012, /, -,
(
x )
. , . , .
..-1
CW
-

38
3020468, IIV 8, /, ,
(
x )
. , . , .
-

39 1
3020387, 2921, /, -,
(
x )
. , . ,, .
.-1
CW
40
, DHG 15, /, ,
(
x )
. , . , .

41
2913026, PIR 274, /, ,
(
x )
. , . , .

42
2917645, DZD 5578, /, -,
(
x )
. , . , ,
..
43
2922822, VCF 170, /, ,
(
x )
. ., . ., .
..
-

44
2877706, 2320, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
45
2802195, GWI 1904, /, -,
(
x )
. , . , .

46
2770728, MSM 227, /, ,
(
x )
. , . , .
.
47
2977099, 960, /, -,
(
x )
. , . , .,
.-2
RCW
-

48
3030933, 2440, /, -,
(
x )
. ., . ., .
.-2
RCW
49
, ZTB 18, /, ,
(
x )
. , . , .
.
50
2671881, MSM 212, /, -,
(
x )
. , . , .
..
51
2576760, MSM 183, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
-

52
2882824, 2230, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
-

53
2325654, 498, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW,
-54
2501429, 1509, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW


() / Russkiy Toy (longhaired)

-

01
, 3081, /, ,
(
x )
. , . , .
..-2
RCW
02
, DAU 1158, /, -,
(
x )
. , . , .
..-2
CW, ,
-

04
, JBF 1078, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
05 -
, RMK 220, /, ,
(
x - )
. , . , .
.-2
RCW
33
, ZTB 126, /, -,
(
x )
. , . , .
-

03
3030940, 2400, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
-

06
2872227, WBH 163, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW
-

07
2308768, 574, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW,
-

08
, 229, /, ,
(
x )
. , . , ,
..-2
RCW
09
, VPO 216, /, -,
(
x )
. , . , .
..-1
CW
-

10
, 3031, /, -,
(
x )
. , . , ,
..-2
RCW
11
, NKL 985, /, -,
(
x )
. , . , .
.-1
CW,
-

12
, DME 862, /, ,
(
x )
. , . , ,
..
13
, MZC 3108, /, -,
(
x )
. , . , .
.
14
2938071, 2791, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW, ,
15
, 188, /, -,
(
x )
. , . , .
.-3
16
2974043, 8570, /, -,
(
x )
. , . , .
.
17
, DMM 23.., /, -,
(
x )
. , . , .
.-2
RCW
-

18
2775559, 2270, /, ,
(
x )
. , . , ,
.-1
CW
19
3089167, 8090, /, ,
(
x )
. , . , .
.-2
RCW
20
3065238, MZV 72, /, ,
(
x )
. , . , ,
.
-

21
2882485, 2555, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
CW,
-

22
2891867, DME 734, /, -,
(
x )
. , . , ,
.-1
CW
-

23
1215942, 893, /, ,
(
x )
. , . , .
.-1
, , CW, 

:
http://youtu.be/5woZGXsS7aI

  :
http://youtu.be/aylCsFTMT0U

  :
http://youtu.be/e2k0lXegzpI 

:
http://youtu.be/HQmcCU4vUC8

 


 

Design by Barinskaya Nataly
2004-2008 rustoy.com